Flytning Covid19

Vores retningslinjer vedrørende Corona virus (Covid19) er:

Flyttefolkene:
 • Har du været i nogen kontakt med smittede folk skal Mosgaard informeres hvorledes det er foregået.
 • Du må ikke på egen hånd gå i smittede eller karantæne områder (kontakt Mosgaard)
 • Rengør førerhuset dagligt og gerne flere gange. Hav særlig fokus på ind- og udvendige dørhåndtag samt rat og instrumentbord. (sprit)
 • Sprit hænder både ved ind- og udstigning af førerhuset, alternativ vask med vand og flydende sæbe
 • Orienterer dig om kundens anvisninger, inden du kører til på en adresse.Hold god afstand minimum 2 meter og undgå berøring med andre personer.
 • Brug handsker, når du er ude af lastbilen.
 • Tør dig ikke i ansigtet og på bar hud, uden af have sprittet af først.
 • Brug mundbind, beskyttelses dragt og handsker hvis indgang i tidligere smittet områder.
 • Brug din sunde fornuft, og pas på dig selv og andre personer omkring dig.
Flyttekunde:
 • Er der smittede eller folk i karantæne tilknyttede til bopælen, SKAL flyttefirmaet orienteres inden.  
 • Skal vi ind i dit hjem skal der være luftet kraftigt ud i 1 til 2 timer.
 • Hold afstand til vores flyttefolk minimum 2 meter, vær helst uden for boligen.
 • Hvis vi skal ind i et hjem hvor der ingen er, så opsæt en forklaring på papir hvor tingene skal stå.
 • Udpeg eventuelle toiletfaciliteter til flyttemændene hvis de skal være der i over 2 timer.
 • Er der folk der er i karantæne eller er smittede. Må de ikke have været i lokalerne hvor vores flyttefolk skal arbejde, i de sidste timer.
 • Brug din sunde fornuft og pas på dig selv og på vores flyttefolk.

På forhånd tak.

Vi har lavet denne vejledning efter vejledning fra Sundhedstyrelsen.