Baksning

  • Baksning.
  • Computer og main frams.
  • Maskin baksning internt som externt
  • Pengeskabsflytning..
  • Internt
  • Externt

Baksning har vi gennem årene udført af mange forskellig slags så som Pengeskabe, Bagerimaskiner, kopimaskiner, servere, computere og andre tunge maskiner – store som små. Transportsikring og opsætning udføres af vores teknisk uddannede personale, så du trygt kan overlade os opgaver med .

Maskin flytning

Maskinflytning

Vi har over 40 år erfaring med maskinflytninger af, grafiske maskiner, industri maskiner og andre tunge maskiner, store som små. Vi har alle de værktøjer der skal til for at udføre maskinflytningerne effektivt.

Ventilationsanlæg.

Vi har for flere forskellige firmaer sørget for at flytte hele eller dele af ventilationsanlæg, køle anlæg og el tavler ind på den endelige plade.

Bagerimaskiner og ovne

For div bagerier og bagerleverandøre bakser vi nye og brugte bageriovne og maskiner, vi har værktøj/ traverskran til at flytte ovnene hele uden at de skal skilles hvis omgivelserne tillader det.

Flytning af køleanlæg

For kølebranchen har oparbejdet en stor erfaring i ind og udbaksning af komperssoreanlæg, kølemøbler eller hele kølerum.

I de sidste 40 år har vi opnået stor erfaring med specialflytninger, så vi ved hvor vigtig præcision, fleksibilitet og lokal stedkendskab er, når kundens effekter skal afhentes eller returneres.

Vi flytter computere, mainframes og rack og har over 30 års erfaring med computerflytninger.Vi har de specialværktøjer der skal bruges og vi har kran når det kræves. Når det er nødvendigt sele bærer vi dem  med vores faglærte flyttefolk. Vi er anbefalet af flere forskellige forsikringsselvskaber på grund af vores erfaring og lave skade procent.

Ved transport af særligt uhåndterlige maskiner bruger vi moderne specialværktøj, som er designet til flytning af tunge effekter. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at benytte kran – f.eks. ved svært tilgængelige eller meget tunge pengeskabe kombineret med utilstrækkelig elevatorkapacitet og uanvendelige trapper. Mosgaard kan faktisk magte selv de mest komplicerede bakseopgaver 

Vores flytteforretning venter kun på at give dig et uforpligtende tilbud på din Bakse opgave!