Specialtransport

Baksning af store maskiner

Specialtransport

Vi har over 40 år erfaring med specialtransporter af kopimaskiner, grafiske maskiner, industri maskiner og andre tunge maskiner, store som små. Vi har alle de værktøjer der skal til for at udføre maskinflytningerne effektivt.

  • Maskinflytning internt som eksternt.
  • Special værktøj
  • Kranopgaver.
  • Over 40 års erfaring.
  • Baksnings opgaver.
  • Store som små specialtransporter.

Vi har for flere forskellige firmaer sørget for at flytte hele eller dele af ventilationsanlæg ind på den endelige plade.

For div bagerier og leverandøre flytter vi nye og brugte bageriovne og maskiner, vi har værktøj/ traverskran til at flytte ovnene hele uden at de skal skilles hvis omgivelserne tillader det.

Flytning af kopimaskiner og printere gør vi også vi kan transportsikre dem efter som at vores faglærte flyttefolk har været på kursus i det.


Vi flytter computere, mainframes og rack og har over 25 års erfaring med computerflytninger.Vi har de specialværktøjer der skal bruges og vi har kran når det kræves. Når det er nødvendigt sele bærer vi dem med vores faglærte flyttefolk. Vi er anbefalet af flere forskellige forsikringsselvskaber til maskinflytning og flytninger af mainframes.

 Hvis opgaverne kræver det khar vi selv kranbilen til løsning af opgaven vi har også medtagelig kran til brug inden dørs hvis maskinen skal sænkes ned eller løftes i gennemhul i etage adskillelse.
 
 Vores teknisk uddannede personale, har endnu ikke haft en maskinflytning der ikke kunne løses !
Maskin flytning
Maskin flytning